22 March 2010

Allah tidak membebani hambaNya .

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah , dia berkata , " Tatkala ayat : `Kepunyaan Allahlah apa yang ada di langit dan di bumi . Apabila kamu menampakkan atau menyembunyikan apa yang ada pada dirimu , maka Allah akan memperhitungkan kamu lantaran perbuatan itu . Lalu Dia mengampuni orang yang dikehendaki-Nya dan mengazab orang yang dikehendaki-Nya . Allah Mahakuasa atas segala sesuatu' ( al-Baqarah : 284 ) diturunkan kepada Rasulullah saw maka hal itu sangat menyulitkan para sahabat beliau .

Mereka menemui Rasulullah . Mereka berlutut seraya berkata , `Ya Rasulullah , kami telah dibebani berbagai amal yang dapat kami kerjakan seperti solat , shaum , jihad dan sedekah . Sekarang ayat itu diturunkan kepada engkau , dan kami tak sanggup mengamalkannya '.
Maka Rasulullah saw bersabda , `Apakah kamu hendak mengatakan apa apa yang telah dikatakan oleh para Ahli Kitab terdahulu , iaitu `kami mendengar namun kami menderhakainya ? ' Namun katakanlah olehmu , `Kami mendengar dan kami taat . Ampunilah kami , ya Tuhan kami . Dan kepada Engkaulah tempat kembali ' .
Setelah orang-orang menginsafi ayat itu dan mengucapkan keinsafannya dengan lidah mereka , maka Allah menurunkan ayat yang sesudahnya , iaitu `Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya , demikian pula orang-orang yang beriman . Semuanya beriman kepada Allah , malaikat-malaikat-Nya , kitab-kitab-Nya , dan rasul-rasul-Nya . `Kami tidak membeza-bezakan sedikit pun antara seorang rasul dengan rasul lainnya' .

Dan mereka mengatakan , `Kami dengar dan kami taat . Ya Tuhan kami , ampunilah kami , dan kepada Engkaulah tempat kami kembali .' Setelah mereka mengamalkan ayat itu , maka Allah menasakh ayat tadi dengan ayat , `Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya . Ia mendapat pahala dari (kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat seksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya . (Mereka berdoa) , `Ya Tuhan kami , janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau khilaf ' .
Al-Baqarah , 284-286 .

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...